Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

DIGITAL ARBEIDSBOK

Entreprenorskap og bedriftsutvikling_1_Laere BM - cover HI.jpgDette er en en elektronisk arbeidsbok i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Det er gratis tilgang, men brukerne må registrere seg. Klikk på knappen "Registrer deg" nederst i menyen til høyre og oppgi navn og e-postadresse. 

Hensikten med den elektroniske arbeidsboka er å samle elevenes arbeid i en integrert helhet der de kan lagre arbeidet og kommunisere med læreren.

Den elektroniske arbeidsboka forutsetter tilgang til Internett. Regnearkene er programmert i Java siden Excel ikke kan brukes mot Internett. Dere vil oppdage mindre avvik fra Excel, men stort sett fungerer regnearkene på samme måten. Et eksempel på et mindre avvik er sum-knappen som først benyttes etter at området med tall som skal summeres, er markert.

Av innholdet i den elektroniske arbeidsboka nevner vi:

  • Løsningsplass (innskrivingsfelt/regneark) knyttet til oppgavene i læreboka
  • Hurtigsvarsoppgaver: Tradisjonelle flervalgsoppgaver og rett/feil-oppgaver
  • Andre ressurser til emnene
  • Tilleggsteori m/oppgaver
  • Regnearkmodeller
  • Annet stoff for elevene

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra lærerne på både direkte feil og forbedringsmuligheter.

Lykke til med arbeidet!
Forfatterne

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern